close
چت روم
شعر پدر - پروین اعتصامی
.::محل تبليغات شما::.

فان وان فانپدر آن تيشه كه برخاک  تو زد دست اجل تيشه ای بـود كه شـد  باعـث ويرانـی مـن   يوسـفـت نـام  نهادند و بـه  گـرگت  دادنــد مرگ گرگ توشد، ای يوسف كنعانی مـن   مـه گردون ادب بـودی و در خـاک شــدی خـاک زندان توگشـت، ای مه زنـدانی مـن   از نـدانسـتن مـن، دزد قـضـا آگـه بــود چـو تـو را برد، بخـنـديـد به نادانـی مـن   آنـكه در زير زمين، داد سر و سامانـت كاش ميخورد غم بی سر و سامانی مـن   به سر خاک تو رفتم، خط پاكش خواندم آه از اين خـط كه نوشتند به پيشـانی…

امروز سه شنبه 20 آذر 1397
پيوند هاي روزانه