close
چت روم
شعر پدر - پروین اعتصامی
.::محل تبليغات شما::.

فان وان فانپدر آن تيشه كه برخاک  تو زد دست اجل تيشه ای بـود كه شـد  باعـث ويرانـی مـن   يوسـفـت نـام  نهادند و بـه  گـرگت  دادنــد مرگ گرگ توشد، ای يوسف كنعانی مـن   مـه گردون ادب بـودی و در خـاک شــدی خـاک زندان توگشـت، ای مه زنـدانی مـن   از نـدانسـتن مـن، دزد قـضـا آگـه…

امروز شنبه 27 مرداد 1397
پيوند هاي روزانه